StockQuotes

Storitev omogoča vpogled v dnevne tečaje vrednostnih papirjev in borznih indeksov.

Opis: Vse funkcije spletne storitve vrnejo rezultat tipa decimal ali string. Funkcije, katerih imena se končajo na XML ali XMLSchema vračajo XML niz tipa string, ki vsebuje ustrezne podatke. Ostale funkcije vračajo vrednost tipa decimal, ki vsebuje vrednost izbranega vrednostnega papirja ali indeksa za podano borzo in datum.
Splošni parametri: strStockExchange: Parameter določa borzo, za katero želimo pogledati vrednost tečajnice ali posameznih vrednostnih papirjev in indeksov.

Trenutne možne vrednosti so:
 • "LJSE" - Ljubljanska borza
 • "NASDAQ" - Nasdaq

strStock: Parameter določa vrednostni papir, za katerega nas zanimajo vrednosti. Podprte so vse okrajšave vrednostnih papirjev, ki kotirajo na izbrani borzi.

strIndex: Parameter določa indeks izbrane borze, za katerega nas zanimajo vrednosti. Razpoložljive vrednosti so odvisne od izbrane borze.

Trenutne možne vrednosti so:
 • Ljubljanska borza:

  • "SBI20" - Slovenski borzni indeks
  • "IPT" - Indeks prostega trga
  • "PIX" - Indeks pooblašcenih investicijskih družb
  • "SBINT" - Netehtani slovenski borzni indeks
  • "BIO" - Indeks obveznic
  • "FAR" - Farmacija
  • "HRP" - Hrana in pijače
  • "KEM" - Kemija
  • "NAF" - Nafta in plin
  • "TRG" - Trgovina
  • "TRS" - Transport

 • Nasdaq:

  • "IXNDX" - Nasdaq-100
  • "IXFIN" - Nasdaq Financial-100
  • "INDU" - Dow Industrials

strSegment: Parameter določa segment izbrane borze, za katerega bi si radi ogledali tečajnico. Razpoložljive vrednosti so odvisne od izbrane borze.

Trenutne možne vrednosti so:
 • Ljubljanska borza:

  • "BKPK" - Borzna kotacija - prva kotacija
  • "BKD" - Borzna kotacija - delnice
  • "BKO" - Borzna kotacija - obveznice
  • "PTD" - Prosti trg - delnice
  • "PTO" - Prosti trg - obveznice
  • "PTDP" - Prosti trg - delnice PID
  • "PTNB" - Prosti trg - nakupni boni
  • "PTKVP" - Prosti trg - kratkoročni VP
  • "PTID" - Prosti trg - investicijske družbe

 • Nasdaq:

  • "N100" - Nasdaq-100
  • "NSCM" - Nasdaq SCM
  • "NNM" - Nasdaq NM

strDate: Parameter določa datum za iskano vrednost. Datum naj bo podan v formatu "yyyy-mm-dd", ker yyyy pomeni štirimestno leto, mm mesec in dd dan.

Primer: "2001-11-03" pomeni 3. november 2001.

strDateTime: Parameter določa datum in čas za iskano vrednost. Datum naj bo podan v formatu "yyyy-mm-dd HH:MM", ker yyyy pomeni štirimestno leto, mm mesec, dd dan, HH uro v 24-urnem zapisu in MM minute.

Primer: "2001-11-03 09:05" pomeni 3. november 2001 pet minut čez deveto uro zjutraj.

Opis: Funkcija vrne vrednost za izbrano borzo, vrednostni papir in čas.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza veljavni vrednosti vrednostnega papirja za izbrano borzo ob podanem času.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -4: Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • -6: Vnešeni čas ni veljaven.
 • -8: Za izbrano borzo, vrednostni papir in čas vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetStockValue

Opis: Funkcija vrne vrednost za izbrano borzo, vrednostni papir in datum.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza vrednosti vrednostnega papirja za izbrano borzo in datum.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -4: Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • -6: Vnešeni datum ni veljaven.
 • -8: Za izbrano borzo, vrednostni papir in datum vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetStockDailyValue

Opis: Funkcija vrne zadnjo predhodno objavljeno vrednost za izbrano borzo, vrednostni papir in datum.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza zadnji objavljeni vrednosti vrednostnega papirja za izbrano borzo pred podanim datumom.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -4: Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • -6: Vnešeni datum ni veljaven.
 • -8: Za izbrano borzo, vrednostni papir in datum vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetPreviousStockDailyValue

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje tečajnico za izbrano borzo, segment in datum.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza tečajnici izbrane borze za izbrani segment in datum.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Tečajnice za izbrano borzo, segment in datum ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-3": Izbrani segment ni prepoznan.
 • "-6": Vnešeni datum ni veljaven.
Vstopna točka: GetStockDailyValuesXML

Opis: Funkcija vrne trenutno vrednost za izbrano borzo in vrednostni papir.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza trenutni vrednosti vrednostnega papirja za izbrano borzo.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -4: Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • -8: Za izbrano borzo in vrednostni papir vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetLatestStockValue

Opis: Funkcija vrne zadnjo objavljeno vrednost za izbrano borzo in vrednostni papir.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza zadnji objavljeni vrednosti vrednostnega papirja za izbrano borzo.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -4: Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • -8: Za izbrano borzo in vrednostni papir vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetLatestStockDailyValue

Opis: Funkcija vrne predzadnjo objavljeno vrednost za izbrano borzo in vrednostni papir.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza predzadnji objavljeni vrednosti vrednostnega papirja za izbrano borzo.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -4: Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • -8: Za izbrano borzo in vrednostni papir vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetLatestPreviousStockDailyValue

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje zadnjo objavljeno tečajnico za izbrano borzo in segment.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza tečajnici izbrane borze za izbrani segment.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Tečajnice za izbrano borzo in segment ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-3": Izbrani segment ni prepoznan.
Vstopna točka: GetLatestStockDailyValuesXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki opisuje spreminjanje vrednosti vrednostnega papirja na izbrani borzi v podanem časovnem intervalu.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza spremembam vrednosti vrednostnega papirja na izbrani borzi za izbrani časovni okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Dnevnih vrednosti za izbrano borzo, vrednostni papir in datumski okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-4": Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • "-6": Vnešeni časovni okvir ni veljaven.
Vstopna točka: GetStockValuesByDateTimeXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje dnevne vrednosti za izbrano borzo in vrednostni papir med podanima datumoma.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza dnevnim vrednostim izbrane borze in vrednostnega papirja za izbrani datumski okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Dnevnih vrednosti za izbrano borzo, vrednostni papir in datumski okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-4": Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • "-6": Vnešeni datumski okvir ni veljaven.
Vstopna točka: GetStockDailyValuesByDateXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje tiste dnevne vrednosti za izbrano borzo in vrednostni papir, ki so med podanima vrednostima.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza dnevnim vrednostim izbrane borze in vrednostnega papirja za izbrani vrednostni okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Dnevnih vrednosti za izbrano borzo, vrednostni papir in vrednostni okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-4": Izbrani vrednostni papir ni prepoznan.
 • "-7": Vnešeni vrednostni okvir ni veljaven.
Vstopna točka: GetStockDailyValuesByValueXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje XML shemo (XSD), po kateri so formatirani rezultati vseh z vrednostnimi papirji povezanih funkcij, ki vračajo v XML standardu formatiran niz.
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza XSD shemi za rezultate XML funkcij, povezanih z vrednostnimi papirji.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
Vstopna točka: GetStocksXMLSchema

Opis: Funkcija vrne vrednost za izbrano borzo, indeks in čas.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza veljavni vrednosti indeksa za izbrano borzo ob podanem čas.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -5: Izbrani indeks ni prepoznan.
 • -6: Vnešeni čas ni veljaven.
 • -8: Za izbrano borzo, indeks in čas vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetIndexValue

Opis: Funkcija vrne vrednost za izbrano borzo, indeks in datum.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza vrednosti indeksa za izbrano borzo in datum.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -5: Izbrani indeks ni prepoznan.
 • -6: Vnešeni datum ni veljaven.
 • -8: Za izbrano borzo, indeks in datum vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetIndexDailyValue

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje vrednosti indeksov za izbrano borzo in datum.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza vrednostim indeksov izbrane borze za izbrani datum.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Vrednosti indeksov za izbrano borzo in datum ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-6": Vnešeni datum ni veljaven.
Vstopna točka: GetIndexDailyValuesXML

Opis: Funkcija vrne trenutno vrednost za izbrano borzo in indeks.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza trenutni vrednosti indeksa za izbrano borzo.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -5: Izbrani indeks ni prepoznan.
 • -8: Za izbrano borzo in indeks vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetLatestIndexValue

Opis: Funkcija vrne zadnjo objavljeno vrednost za izbrano borzo in indeks.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza zadnji objavljeni vrednosti indeksa za izbrano borzo.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -2: Izbrana borza ni prepoznana.
 • -5: Izbrani indeks ni prepoznan.
 • -8: Za izbrano borzo in indeks vrednosti ni mogoče najti.
Vstopna točka: GetLatestIndexDailyValue

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje zadnje objavljene vrednosti indeksov za izbrano borzo.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza vrednostim indeksov izbrane borze.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Vrednosti indeksov za izbrano borzo ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
Vstopna točka: GetLatestIndexDailyValuesXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki opisuje spreminjanje vrednosti indeksa na izbrani borzi v podanem časovnem intervalu.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza spremembam vrednosti indeksa na izbrani borzi za izbrani časovni okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Dnevnih vrednosti za izbrano borzo, indeks in datumski okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-5": Izbrani indeks ni prepoznan.
 • "-6": Vnešeni časovni okvir ni veljaven.
Vstopna točka: GetIndexValuesByDateXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje dnevne vrednosti za izbrano borzo in indeks med podanima datumoma.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza dnevnim vrednostim izbrane borze in indeksa za izbrani datumski okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Dnevnih vrednosti za izbrano borzo, indeks in datumski okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-5": Izbrani indeks ni prepoznan.
 • "-6": Vnešeni datumski okvir ni veljaven.
Vstopna točka: GetIndexDailyValuesByDateXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje tiste dnevne vrednosti za izbrano borzo in indeks, ki so med podanima vrednostima.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza dnevnim vrednostim izbrane borze in indeksa za izbrani vrednostni okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Dnevnih vrednosti za izbrano borzo, indeks in vrednostni okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Izbrana borza ni prepoznana.
 • "-5": Izbrani indeks ni prepoznan.
 • "-7": Vnešeni vrednostni okvir ni veljaven.
Vstopna točka: GetIndexDailyValuesByValueXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje XML shemo (XSD), po kateri so formatirani rezultati vseh z indeksi povezanih funkcij, ki vračajo v XML standardu formatiran niz.
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza XSD shemi za rezultate XML funkcij, povezanih z indeksi.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako, do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
Vstopna točka: GetIndicesXMLSchema
   [English] Sistemske zahteve: Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000 ali Windows XP / Office 2000 ali kasnejši / Outlook 2000 ali kasnejši
Znaka Microsoft in Office sta znamki ali registrirani znamki podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Oblikovanje
Netis