ExchangeRates

Spletna storitev omogoča vpogled v tečajnice večjih slovenskih bank ter pretvarjanje med valutami.

Opis: Vse funkcije spletne storitve vrnejo rezultat tipa decimal ali string. Funkcije, katerih imena se končajo na XML ali XMLSchema vračajo XML niz tipa string, ki vsebuje ustrezne podatke. Ostale funkcije vračajo vrednost tipa decimal, ki vsebuje vrednost izbrane valute in tečaja za podano banko in datum.
Splošni parametri: strBank: Parameter določa banko za katero želimo pogledati vrednost valute ali celotne tečajne liste.

Trenutne možne vrednosti so:
 • "BS"
 • "NLB"
 • "SKB"
 • "NKBM"

strCurrency: Parameter določa valuto za katero želimo izvedeti vrednost.

Možne vrednosti so:
 • "ATS"
 • "AUD"
 • "BEF"
 • "CAD"
 • "CHF"
 • "CZK"
 • "DEM"
 • "DKK"
 • "ESP"
 • "EUR"
 • "FIM"
 • "FRF"
 • "GBP"
 • "GRD"
 • "HRK"
 • "HUF"
 • "IEP"
 • "ITL"
 • "JPY"
 • "LUF"
 • "NLG"
 • "NOK"
 • "PLZ"
 • "PTE"
 • "SEK"
 • "SIT"
 • "SKK"
 • "USD"
strDate: Parameter določa datum za tečaj ali tečajnico. Format datuma naj bo podan v formatu "yyyy-mm-dd", ker yyyy pomeni štiri mestno leto, mm mesec in dd dan.

Primer: "2001-11-03", pomeni 3. november 2001.

intRank: Parameter določa tečaj, ki bo vrnjen.

Možne vrednosti so:
 • 1: Nakupni tečaj
 • 2: Srednji tečaj
 • 3: Prodajni tečaj
Nekatere banke nimajo srednjega tečaja, kar bo spletna storitev vrnila z ustrezno vrednostjo.

Opis: Funkcija vrne vrednost valute za izbrano banko, valuto, datum in tečaj.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza tečaju izbrane valute za izbrano banko, datum in vrsto tečaja.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Tečaja za izbrane parametre ni mogoče najti. Vzrok je lahko v datumu, banki, ali podatni valuti.
 • -2: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -3: Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
 • -4: Interna napaka. Napačna vrednost za število enot.
 • -5: Izbrana vrsta tečaja za podan nabor parametrov ne obstaja.
Vstopna točka: GetExchangeRate

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje tečajnico za izbrano banko in datum.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza tečajnici izbrane banke za izbran datum.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Tečajnice za izbrano banko in datum ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
Vstopna točka: GetExchangeRatesXML

Opis: Funkcija vrne trenutno vrednost valute za izbrano banko, valuto in tečaj.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal. Vrednost ustreza trenutnemu tečaju izbrane valute za izbrano banko in vrsto tečaja.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Tečaja za izbrane parametre ni mogoče najti. Vzrok je lahko v datumu, banki, ali podatni valuti.
 • -2: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -3: Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
 • -4: Interna napaka. Napačna vrednost za število enot.
 • -5: Izbrana vrsta tečaja za podan nabor parametrov ne obstaja.
Vstopna točka: GetCurrentExchangeRate

Opis: Funkcija vrne v XML standardu formatirano trenutno vrednost tečajnice za izbrano banko.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string. Vrednost ustreza trenutni tečajnici za izbrano banko in je veljaven XML dokument.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Tečajnice za izbrano banko ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
Vstopna točka: GetCurrentExchangeRatesXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje vrednosti tečajev za izbrano banko in valuto ter so bile veljavne med podanima datumoma.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza tečajem izbrane banke in valute za izbran datumski okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Tečajev za izbrano banko in datumski okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
Vstopna točka: GetExchangeRatesByDateXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje vrednosti tečajev za izbrano banko, valuto in vrsto tečaja ter imajo vrednost med podanima vrednostima.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza tečajem izbrane banke, valute in vrste tečaja za izbran vrednostni okvir.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • Prazen XML dokument: Tečajev za izbrano banko in datumski okvir ni mogoče najti.
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
 • "-2": Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
Vstopna točka: GetExchangeRatesByValueXML

Opis: Funkcija vrne XML niz, ki vsebuje XML shemo (XSD) po kateri so formatirani rezultati vseh funkcij, ki vračajo v XML standardu formatiran niz.
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa string, zapisan v standardu XML. Vrednost ustreza XSD shemi za rezultate XML funkcij.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • "-1": Interna napaka. Vzrok neznan.
Vstopna točka: GetExchangeRatesXMLSchema

Opis: Funkcija pretvori podano vrednost v tuji valuti v evre. Tuja valuta je definirana s tečajem banke za izbrani datum, valuto in vrsto tečaja.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal, ki ustreza pretvorjeni vrednosti tuje valute.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Tečaja za izbrane parametre ni mogoče najti. Vzrok je lahko v datumu, banki, ali podatni valuti.
 • -2: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -3: Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
 • -4: Interna napaka. Napačna vrednost za število enot.
 • -5: Izbrana vrsta tečaja za podan nabor parametrov ne obstaja.
Vstopna točka: ConvertToEUR

Opis: Funkcija pretvori podano vrednost tuje valute v evre, po trenutnem tečaju. Tuja valuta je definirana s tečajem banke za izbrano valuto in vrsto tečaja.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal, ki ustreza pretvorjeni vrednosti tuje valute.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Tečaja za izbrane parametre ni mogoče najti. Vzrok je lahko v banki, ali podatni valuti.
 • -2: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -3: Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
 • -4: Interna napaka. Napačna vrednost za število enot.
 • -5: Izbrana vrsta tečaja za podan nabor parametrov ne obstaja.
Vstopna točka: CurrentConvertToEUR

Opis: Funkcija pretvori podano vrednost v evrih v tujo valuto. Tuja valuta je definirana s tečajem banke za izbrani datum, valuto in vrsto tečaja.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal, ki ustreza pretvorjeni vrednosti evrov.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Tečaja za izbrane parametre ni mogoče najti. Vzrok je lahko v datumu, banki, ali podatni valuti.
 • -2: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -3: Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
 • -4: Interna napaka. Napačna vrednost za število enot.
 • -5: Izbrana vrsta tečaja za podan nabor parametrov ne obstaja.
Vstopna točka: ConvertToForeign

Opis: Funkcija pretvori podano vrednost v tuji valuti v evre, po trenutnem tečaju. Tuja valuta je definirana s tečajem banke za izbrano valuto in vrsto tečaja.
Vhodni parametri:
Izhodni parameter: Funkcija vrne vrednost tipa decimal, ki ustreza pretvorjeni vrednosti evrov.
Izjeme: Funkcija ob nepravilni uporabi lahko vrne izjemo. Poda jo v različnih vrednostih, ki opisujejo napako do katere je prišlo.

Možne izjeme so:
 • -1: Tečaja za izbrane parametre ni mogoče najti. Vzrok je lahko v banki, ali podatni valuti.
 • -2: Interna napaka. Vzrok neznan.
 • -3: Podana je napačna vrednost za vrsto tečaja.
 • -4: Interna napaka. Napačna vrednost za število enot.
 • -5: Izbrana vrsta tečaja za podan nabor parametrov ne obstaja.
Vstopna točka: CurrentConvertToForeign
   [English] Sistemske zahteve: Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000 ali Windows XP / Office 2000 ali kasnejši / Outlook 2000 ali kasnejši
Znaka Microsoft in Office sta znamki ali registrirani znamki podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Oblikovanje
Netis